Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc Lớp 8 – Sách Cánh Diều

Chương trình “Cánh diều” đã được định hướng theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông mới, đảm bảo rằng học sinh sẽ tiếp cận và tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả và phù hợp. Sau quá trình xây dựng chi tiết, chương trình đã trải qua quá trình trình tổ chuyên môn duyệt, nhằm đảm bảo tính chính xác và sự phù hợp với mục tiêu giáo dục.

Để tạo ra một môi trường học tập đa chiều và sáng tạo, chúng tôi khuyến khích thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo thêm phân phối chương trình môn Toán 8 “Cánh diều”. Việc này giúp học sinh thấy rằng kiến thức không chỉ tồn tại trong một lĩnh vực mà còn có sự liên kết với nhau, từ đó giúp phát triển tư duy và ứng dụng kiến thức một cách linh hoạt.

Chương trình “Cánh diều” được tổ chức thành các chủ đề hấp dẫn, mỗi chủ đề có ứng dụng thực tế và thực hành, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách toàn diện. Từ việc học hát, thực hiện nhạc cụ đến việc hiểu về cấu trúc âm nhạc và khám phá văn hóa âm nhạc đa dạng trên thế giới, chương trình này mang đến cơ hội để học sinh trải nghiệm và khám phá bản thân thông qua nghệ thuật âm nhạc.

CHỦ ĐỀ 1: THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP
BÀI 1 Tiết 1 – Hát bài Khúc ca bốn mùa
– Hát: Bài hát Khúc ca bốn mùa (Tuần 1) – Nghe tác phẩm Con  Foren
– Nghe nhạc: Tác phẩm Con  Tiết 2 – Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa
Foren

– Lí thuyết âm nhạc: Nhịp 3 8

(Tuần 2) – Nhịp 3 8

– Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra bốn ô nhịp 3 8

BÀI 2

– Đọc nhạc: Luyện đọc gam Đô trưởng theo mẫu; Bài đọc nhạc số 1

– Nhạc cụ:

Tiết 1

(Tuần 3)

– Luyện đọc gam Đô trưởng theo mẫu; Bài đọc nhạc số 1

– Bài hoà tấu số 1

Tiết 2

(Tuần 4)

– Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Khúc ca bốn mùa
+ Thể hiện tiết tấu; ứng dụng

đệm cho bài hát

Bài hoà tấu số 1

– Ôn tập Bài hoà tấu số 1

– Trải nghiệm và khám phá: Vỗ tay theo 3 mẫu tiết tấu nhịp 3 8

CHỦ ĐỀ 2: EM YÊU LÀN ĐIỆU DÂN CA
BÀI 3

– Hát: Bài hát Bản làng tươi đẹp

– Nghe nhạc: Bài dân ca Cây trúc xinh

– Thường thức âm nhạc: Dân ca quan họ Bắc Ninh

Tiết 1

(Tuần 5)

– Hát bài Bản làng tươi đẹp

– Trải nghiệm và khám phá: Sưu tầm một số câu thơ lục bát được dùng để phát triển thành lời ca trong dân ca quan họ Bắc Ninh

Tiết 2

(Tuần 6)

– Ôn tập bài hát Bản làng tươi đẹp

– Nghe bài dân ca Cây trúc xinh; Dân ca quan họ Bắc Ninh.

BÀI 4

– Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2

– Nhạc cụ:

+ Thể hiện tiết tấu; ứng dụng

đệm cho bài hát

Bài hoà tấu số 2

Tiết 1

(Tuần 7)

– Bài đọc nhạc số 2.

– Bài hoà tấu số 2.

Tiết 2

(Tuần 8)

– Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Bản làng tươi đẹp

– Ôn tập Bài hoà tấu số 2

– Trải nghiệm và khám phá: Điền thêm cao độ cho nét nhạc

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (Tuần 9)
CHỦ ĐỀ 3: NHỚ ƠN THẦY 
BÀI 5

– Hát: Bài hát Thương lắm thầy cô ơi!

– Nghe nhạc: Tác phẩm Lời thầy 

– Thường thức âm nhạc: Kèn trumpet và kèn saxophone

Tiết 1

(Tuần 10)

– Hát bài Thương lắm thầy  ơi!

– Gam trưởng, giọng trưởng, giọng

Đô trưởng

– Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra một giai điệu ở giọng Đô trưởng

Tiết 2

(Tuần 11)

– Kèn trumpet và kèn saxophone

– Ôn tập bài hát Thương lắm thầy 

ơi!

– Nghe tác phẩm Lời thầy 

– Lí thuyết âm nhạc: Gam trưởng, giọng trưởng, giọng Đô trưởng
BÀI 6

– Đọc nhạc: Luyện đọc gam Đô trưởng theo trường độ móc kép;

Bài đọc nhạc số 3

– Nhạc cụ:

+ Thể hiện tiết tấu; ứng dụng

đệm cho bài hát

Bài hoà tấu số 3

Tiết 1

(Tuần 12)

– Luyện đọc gam Đô trưởng theo trường độ móc kép; Bài đọc nhạc số 3

– Bài hoà tấu số 3

Tiết 2

(Tuần 13)

– Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Thương lắm thầy cô ơi!

– Ôn tập Bài hoà tấu số 3

– Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện bài tập tiết tấu bằng các động tác cơ thể

CHỦ ĐỀ 4: ÂM NHẠC NƯỚC NGOÀI
BÀI 7

– Hát: Bài hát Khúc ca chào xuân

– Nghe nhạc: Tác phẩm Waltz in Minor

– Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Frederic Chopin

Tiết 1

(Tuần 14)

– Hát bài Khúc ca chào xuân

– Trải nghiệm và khám phá: Chép nhạc hai bè

Tiết 2

(Tuần 15)

– Nghe tác phẩm Waltz in A Minor;

Nhạc sĩ Frederic Chopin

– Ôn tập bài hát Khúc ca chào xuân

BÀI 8

– Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4

– Nhạc cụ:

+ Thể hiện tiết tấu; ứng dụng

đệm cho bài hát

Bài hoà tấu số 4

Tiết 1

(Tuần 16)

– Bài đọc nhạc số 4

– Bài hoà tấu số 4

Tiết 2

(Tuần 17)

– Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Khúc ca chào xuân

– Ôn tập Bài hoà tấu số 4

– Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện mẫu tiết tấu bằng cốc nhựa

KIỂM TRA HỌC KÌ I (Tuần 18)
CHỦ ĐỀ 5: GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG
BÀI 9

– Hát: Bài hát Xuân quê hương

Tiết 1

(Tuần 19)

– Hát bài Xuân quê hương

– Đảo phách

– Nghe nhạc: Bản nhạc Long ngâm

– Thường thức âm nhạc: Nhã nhạc cung đình Huế

– Lí thuyết âm nhạc: Đảo phách

– Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra mẫu tiết tấu có đảo phách
Tiết 2

(Tuần 20)

– Nghe bản nhạc Long ngâm; Nhã nhạc cung đình Huế

– Ôn tập bài hát Xuân quê hương

BÀI 10

– Đọc nhạc: Luyện đọc nhạc có tiết tấu đảo phách; Bài đọc nhạc số 5

– Nhạc cụ:

+ Thể hiện tiết tấu; ứng dụng

đệm cho bài hát

Bài hoà tấu số 5

Tiết 1

(Tuần 21)

– Luyện đọc nhạc có tiết tấu đảo phách; Bài đọc nhạc số 5

– Bài hoà tấu số 5

Tiết 2

(Tuần 22)

– Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Xuân quê hương

– Ôn tập Bài hoà tấu số 5

– Trải nghiệm và khám phá: Chia sẻ với bạn cách bảo quản nhạc cụ

CHỦ ĐỀ 6: TIẾNG HÁT ƯỚC 
BÀI 11

– Hát: Bài hát Bay cao tiếng hát

ước mơ

– Nghe nhạc: Hợp xướng Ca ngợi Tổ quốc

– Thường thức âm nhạc: Thể loại hợp xướng

– Lí thuyết âm nhạc: Nhịp 6 8

Tiết 1

(Tuần 23)

– Hát bài Bay cao tiếng hát ước 

– Nhịp 6 8

– Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra hai ô nhịp 6 8

Tiết 2

(Tuần 24)

– Nghe hợp xướng Ca ngợi Tổ quốc;

Thể loại hợp xướng

– Ôn tập bài hát Bay cao tiếng hát

ước mơ

BÀI 12

– Đọc nhạc: Luyện đọc gam Đô trưởng theo mẫu; Bài đọc nhạc số 6

– Nhạc cụ:

+ Thể hiện tiết tấu; ứng dụng

đệm cho bài hát

Bài hoà tấu số 6

Tiết 1

(Tuần 25)

– Luyện đọc gam Đô trưởng theo mẫu; Bài đọc nhạc số 6

– Bài hoà tấu số 6

Tiết 2

(Tuần 26)

– Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Bay cao tiếng hát ước mơ

– Ôn tập Bài hoà tấu số 6

– Trải nghiệm và khám phá: Tạo mẫu tiết tấu ở nhịp 2 4 rồi nói về ước mơ của mình theo mẫu tiết tấu đó

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (Tuần 27)
CHỦ ĐỀ 7: ĐOÀN KẾT
BÀI 13

– Hát: Bài hát Cánh én tuổi thơ

– Nghe nhạc: Tác phẩm Bóng cây kơ-nia

– Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu

– Lí thuyết âm nhạc: Gam thứ, giọng thứ, giọng La thứ

Tiết 1

(Tuần 28)

– Hát bài Cánh én tuổi thơ

– Gam thứ, giọng thứ, giọng La thứ

– Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra một giai điệu ở giọng La thứ

Tiết 2

(Tuần 29)

– Nghe tác phẩm Bóng cây kơ-nia;

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu

– Ôn tập bài hát Cánh én tuổi thơ

BÀI 14

– Đọc nhạc: Luyện đọc gam La thứ; Bài đọc nhạc số 7

– Nhạc cụ:

+ Thể hiện tiết tấu; ứng dụng

đệm cho bài hát

+ Thế bấm hợp âm Mi trưởng (E) trên kèn phím

Bài hoà tấu số 7

Tiết 1

(Tuần 30)

– Luyện đọc gam La thứ; Bài đọc nhạc số 7

– Thế bấm hợp âm Mi trưởng (E) trên kèn phím; Bài hoà tấu số 7

Tiết 2

(Tuần 31)

– Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Cánh én tuổi thơ

– Ôn tập Bài hoà tấu số 7.

– Trải nghiệm và khám phá: Lựa chọn mẫu tiết tấu đệm cho bài hát

CHỦ ĐỀ 8: MÙA 
BÀI 15

– Hát: Bài hát Mùa hạ và những chùm hoa nắng

– Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát

– Thường thức âm nhạc: Sênh tiền và tính tẩu

Tiết 1

(Tuần 32)

– Hát bài Mùa hạ và những chùm hoa nắng

– Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình

Tiết 2

(Tuần 33)

– Sênh tiền và tính tẩu

– Ôn tập bài hát Mùa hạ và những chùm hoa nắng

– Thể hiện tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát Mùa hạ và những chùm hoa nắng

BÀI 16 (Tuần 34) – Bài đọc nhạc số 8

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

 

Bình luận

Chèn mã vào chân trang web

Mã phiếu ưu đãi: Sale Off 5%