Chia Sẻ

Học Trực Tuyến Trên Truyền Hình – Lớp 1 2 3 4 5

Học Trực Tuyến Trên Truyền Hình
SÁCH CÁNH DIỀU
Lớp 1:
Môn Toán
Môn Tiếng Việt
Lớp 2:
Môn Toán
Môn Tiếng Việt
SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
Lớp 1:
Môn Toán
Môn Tiếng Việt
Lớp 2:
Môn Toán
Môn Tiếng Việt
SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC
Lớp 1:
Môn Toán
Môn Tiếng Việt
Lớp 2:
Môn Toán
Môn Tiếng Việt
SÁCH HIỆN HÀNH BỘ GD&ĐT
Lớp 3:
Môn Toán
Môn Tiếng Việt
Lớp 4:
Môn Toán
Môn Tiếng Việt
Lớp 5:
Môn Toán
Môn Tiếng Việt

Đáp án module 4 thcs môn Ngữ văn

Kế hoạch bài dạy module 4 môn Ngữ văn BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN (Trích “Dế Mèn phiêu lưu kí”) (3 tiết) – Tô Hoài – I. MỤC TIÊU 1. Về năng lực * Năng lực chung – Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm [1]. […]