Tôi Đã Quên Thật Rồi | Isaac

Tôi Đã Quên Thật Rồi | Isaac

 

TONE NAM:

1. Tôi đã [D] quen sáng đêm một mình tôi đã quen thấy trên màn hình
Điện thoại [F#m] vẫn cứ báo vang tin nhắn chờ
Anh gì [Em] ơi giờ khuya thế này anh gì ơi tại sao lúc này
Anh chưa có [D] ai cùng nắm tay?

2. Giết thời [D] gian lướt trên điện thoại tim còn mang những ưu phiền hoài
Màn hình [F#m] thắp sáng thói quen nơi cuối ngày
Ai còn [Em] đang cùng tôi lúc này ai còn đang bận tâm mỗi ngày
Đôi mắt vẫn [D] chưa thể nhắm lại.

T-ĐK1:
Chuyện buồn mà tôi không [Bm] nói
Em chia tay tôi mất [F#m] rồi
Chắc chắn sẽ không gặp [Em] nữa
Từng lời [A] hứa mai sau chẳng còn nữa.

ĐK:
[D] Tôi quên đi thật rồi rôi quên luôn cái tên
Đã làm tôi [Bm] yêu thương suốt một thời quên luôn đi những môi hôn
Bao [Em] lần tôi đã trao và tôi ước ao
Ngay ngày [A] mai, có ai bên cạnh.

[D] Tôi quên đi thật rồi tôi quên luôn nhắn tin
Cho người tôi [Bm] yêu thương suốt một thời hôm nay tôi nhớ ai đây
Chẳng [Em] còn ai muốn yêu còn ai nhắn tin
Khi về [A] đêm oh babe babe tôi đã quên thật [D] rồi.

3. Tôi đã [D] quen sáng đêm một mình tôi đã quen thấy trên màn hình
Điện thoại [F#m] vẫn cứ báo vang tin nhắn chờ
Anh gì [Em] ơi ngủ đi tối rồi anh đừng lo rồi sẽ có người
Cùng anh nắm [D] tay cùng sánh vai.

T-ĐK2:
Chuyện buồn mà tôi chưa [Bm] nói
Em buông tay tôi mất [F#m] rồi
Có lẽ sẽ không gặp [Em] nữa
Từng lời [A] hứa mai sau chẳng còn nữa.

ĐK:
[D] Tôi quên đi thật rồi rôi quên luôn cái tên
Đã làm tôi [Bm] yêu thương suốt một thời quên luôn đi những môi hôn
Bao [Em] lần tôi đã trao và tôi ước ao
Ngay ngày [A] mai, có ai bên cạnh.

[D] Tôi quên đi thật rồi tôi quên luôn nhắn tin
Cho người tôi [Bm] yêu thương suốt một thời hôm nay tôi nhớ ai đây
Chẳng [Em] còn ai muốn yêu còn ai nhắn tin
Khi về [A] đêm oh babe babe tôi đã quên thật [D] rồi.

TONE NỮ:

1. Tôi đã [G] quen sáng đêm một mình tôi đã quen thấy trên màn hình
Điện thoại [Bm] vẫn cứ báo vang tin nhắn chờ
Anh gì [Am] ơi giờ khuya thế này anh gì ơi tại sao lúc này
Anh chưa có [G] ai cùng nắm tay?

2. Giết thời [G] gian lướt trên điện thoại tim còn mang những ưu phiền hoài
Màn hình [Bm] thắp sáng thói quen nơi cuối ngày
Ai còn [Am] đang cùng tôi lúc này ai còn đang bận tâm mỗi ngày
Đôi mắt vẫn [G] chưa thể nhắm lại.

T-ĐK1:
Chuyện buồn mà tôi không [Em] nói
Em chia tay tôi mất [Bm] rồi
Chắc chắn sẽ không gặp [Am] nữa
Từng lời [D] hứa mai sau chẳng còn nữa.

ĐK:
[G] Tôi quên đi thật rồi rôi quên luôn cái tên
Đã làm tôi [Em] yêu thương suốt một thời quên luôn đi những môi hôn
Bao [Am] lần tôi đã trao và tôi ước ao
Ngay ngày [D] mai, có ai bên cạnh.

[G] Tôi quên đi thật rồi tôi quên luôn nhắn tin
Cho người tôi [Em] yêu thương suốt một thời hôm nay tôi nhớ ai đây
Chẳng [Am] còn ai muốn yêu còn ai nhắn tin
Khi về [D] đêm oh babe babe tôi đã quên thật [G] rồi.

3. Tôi đã [G] quen sáng đêm một mình tôi đã quen thấy trên màn hình
Điện thoại [Bm] vẫn cứ báo vang tin nhắn chờ
Anh gì [Am] ơi ngủ đi tối rồi anh đừng lo rồi sẽ có người
Cùng anh nắm [G] tay cùng sánh vai.

T-ĐK2:
Chuyện buồn mà tôi chưa [Em] nói
Em buông tay tôi mất [Bm] rồi
Có lẽ sẽ không gặp [Am] nữa
Từng lời [D] hứa mai sau chẳng còn nữa.

ĐK:
[G] Tôi quên đi thật rồi rôi quên luôn cái tên
Đã làm tôi [Em] yêu thương suốt một thời quên luôn đi những môi hôn
Bao [Am] lần tôi đã trao và tôi ước ao
Ngay ngày [D] mai, có ai bên cạnh.

[G] Tôi quên đi thật rồi tôi quên luôn nhắn tin
Cho người tôi [Em] yêu thương suốt một thời hôm nay tôi nhớ ai đây
Chẳng [Am] còn ai muốn yêu còn ai nhắn tin
Khi về [D] đêm oh babe babe tôi đã quên thật [G] rồi.

 

 

 


Học Guitar đệm hát nâng cao cùng HAKETU

Mã giảm giá coupon 40% khóa học là: amnhactv.com 

 

 

Bình luận