Tôi phải làm gì nếu họ cung cấp cho tôi nhiều tiền hơn (gấp đôi hoặc gấp ba chẳng hạn) trong gói phí thuê sáng tác để tôi chấp nhận bán đứt hoàn toàn?

Tôi phải làm gì nếu họ cung cấp cho tôi nhiều tiền hơn (gấp đôi hoặc gấp ba chẳng hạn) trong gói phí thuê sáng tác để tôi chấp nhận bán đứt hoàn toàn?

Trả lời: Tình huống này xảy ra rất nhiều. Bạn có thể nhận được thêm một ít tiền trước mắt, nhưng bạn lại từ bỏ cơ hội kiếm hàng trăm ngàn hoặc thậm chí hàng triệu đô la nếu tác phẩm của bạn và tác phẩm nghe nhìn, bộ phim hoặc dự án có chứa tác phẩm của bạn thành công sau đó. Đó là 100% sự lựa chọn của bạn.

Điều quan trọng cần nhớ là nếu bạn đồng ý bán đứt ngay bây giờ, nó dự kiến sẽ tạo tiền lệ cho các dự án tiếp theo cũng sẽ bị bạn bán đứt như thế.

Bình luận