Tôi  Đăng Bán Ca Khúc tại Chợ Nhạc thì có được đăng tác phẩm lên các trang mạng xã hội như Facebook Youtube không?

  • Hỏi: Tôi  Đăng Bán Ca Khúc tại Chợ Nhạc thì có được đăng tác phẩm lên các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube,… không?
  • Trả lời: Bạn có quyền đăng tác phẩm của mình trên mạng xã hội hoặc chia sẻ tác phẩm đăng bán tại Chợ Nhạc lên các trang mạng xã hội mà bạn mong muốn.

Bình luận