Tôi có thể đăng bán ca khúc của người khác không?

  • Hỏi: Tôi có thể đăng bán ca khúc của người khác không?
  • Trả lời: Tuyệt đối không.

Bình luận