Tác giả sáng tác bài nhạc theo đơn đặt hàng có quyền bán tác phẩm đó cho chủ thể khác hay không?

Tác giả sáng tác bài nhạc theo đơn đặt hàng có quyền bán tác phẩm đó cho chủ thể khác hay không?

Trả lời:

Một tác phẩm vốn là thành quả, là sản phẩm của quá trình lao động sáng tạo trong các lĩnh vực về văn học, nghệ thuật và khoa học.

Tác phẩm đó có thể được thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.

Tác phẩm này sẽ là đối tượng sở hữu của tác giả hay chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Quyền tác giả đối với bài nhạc theo đặt hàng
 Quyền tác giả đối với bài nhạc theo đặt hàng

Một trong những hình thức chủ sở hữu quyền tác giả phổ biến ở giai đoạn này chính là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả. Vấn đề này tương đối phổ biến và điển hình là việc những tác giả sáng tác bài hát theo đơn đặt hàng.

Với trường hợp đó thì theo quy định tại Điều 39 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 thì những tổ chức giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm cho tác giả hay chính là người đặt hàng sẽ là người thuộc tổ chức mình là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Những tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo ra tác phẩm là chủ sở hữu các quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Theo quy định này thì những chủ thể giao kết hợp đồng với tác giả sẽ có đầy đủ các quyền đối với tác phẩm đó.

Nếu không có bất kỳ thỏa thuận nào thì tác giả trong trường hợp này sẽ không có các quyền như mua bán hay phân phối tác phẩm.

Trên đây là phần giải đáp thắc mắc về vấn đề quyền của tác giả đối với tác phẩm được hình thành theo đơn đặt hàng. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn có thêm kiến thức pháp lý về vấn đề này.

Nguồn: phan.vn

Bình luận