Tác giả là cá nhân được giao nhiệm vụ sáng tác có các quyền nào?

Tôi được công ty giao cho nhiệm vụ sáng tác ra một tác phẩm, liệu tôi có được hưởng quyền gì khi tạo ra tác phẩm này hay không?

Trả lời:

Phan Law gửi lời chào đến bạn, cảm ơn bạn đã có sự quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Đối với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Cá nhân được giao nhiệm vụ sáng tạo ra tác phẩm
Cá nhân được giao nhiệm vụ sáng tạo ra tác phẩm

Tác giả là cá nhân được giao nhiệm vụ được hiểu là một tổ chức giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm cho một cá nhân thuộc tổ chức của họ, lúc này chủ sở hữu giao nhiệm vụ sẽ trở thành chủ sở hữu quyền tác giả và người được giao nhiệm vụ sẽ trở thành tác giả của tác phẩm đó.

Theo Điều 36, 37, Khoản 1 Điều 39 Luật sở hữu trí tuệ thì quyền của tổ chức giao nhiệm vụ, cá nhân được giao nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, quyền của tổ chức giao nhiệm vụ gồm quyền công bố tác phẩm và quyền tài sản.

  • Quyền công bố tác phẩm.
  • Làm tác phẩm phái sinh
  • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng
  • Sao chép tác phẩm
  • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm
  • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng
  • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Thứ hai, quyền của cá nhân được giao nhiệm vụ gồm quyền nhân thân (trừ quyền công bố tác phẩm).

  • Đặt tên cho tác phẩm
  • Đứng tên trên tác phẩm; được nêu tên khi tác phẩm được công bố, sử dụng
  • Không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm

Như vậy, cá nhân là tác giả được giao nhiệm vụ sáng tác tác phẩm chỉ có quyền nhân thân (trừ quyền công bố tác phẩm).

Nguồn: phan.vn

Bình luận