Should i get a lawyer for a car accident that was my fault

* Học sáng tác nhạc cho người mới
* Học Hòa âm phối khí trên Logic Pro X
* Học Sáng tác nhạc Pop Ballad
* Học Sản xuất âm nhạc trên máy tính

If you were involved in a car accident and you were clearly at fault, it is important to know what you should and shouldn’t do, because taking the wrong actions can cost you money and cause extra hassle that can be avoided. Hiring a motor vehicle accident lawyer after a car accident that was your fault is a good first step, before speaking to the insurance companies. Lawyers know how to deal with insurance companies and can help mitigate any claims that are made against you by the other parties involved in the accident.

What You Should Do After You Think You Caused a Car Accident

If you think (or know for sure) that you caused an accident to occur, try to stay calm. There are steps you should do after a car accident whether or not you were at fault, and you should stay focused to ensure you do (or don’t do) certain things.

There are a few things to keep in mind following a car accident. First, never leave the scene of an accident. You could be turning a bad situation into a much worse situation that may involve criminal charges. At the bare minimum, you should exchange insurance information with the other parties involved in the accident. If there is some degree of property damage or a person has been hurt, you are expected to call the police. While you wait for the authorities to arrive, it is best to keep to yourself and avoid saying anything that could make the situation worse for you. Don’t admit fault or apologize, even if you suspect you were the cause of the accident. It’s understandable to feel nervous and shaken under the circumstances but you should avoid the following:

  • Discussing what you were doing prior to the crash
  • Talking about who you think was to blame
  • Apologizing or making any statements that may indicate you were at fault
  • Asking the other driver questions to try to determine whether they made a mistake as well

Insurance Options

After a car accident, it is important to understand the insurance options. Certain states have different options when it comes to insurance claims for car accidents.

No Fault

There are several states that have no fault insurance laws which means that every driver has their own car insurance, and you will make a claim with your own insurance company whether or not you were at fault. No-fault coverage should provide benefits for your medical bills and lost wages whether you were at fault or not. New Jersey is a no fault insurance state.

Fault-Based

In a fault-based state, you will file an insurance claim with the company that covers the at-fault driver. That driver’s policy should provide benefits for an accident victim’s medical costs and other losses. New Jersey is not a fault based state, so this is likely not going to affect you unless you were in an accident out of state.

Personal Injury Protection (PIP) Insurance

This is an extension of car insurance that covers medical expenses. If you were injured in a car accident, regardless of fault, unless it’s indicated that your health insurance is primary, medical treatment should be paid through your auto insurance via personal injury protection (PIP) coverage.

Talk to an Experienced NJ Car Accident Attorney Today

If you were involved in a car accident where you are at fault, it is in your best interest to have a lawyer on your side. The NJ car accident lawyers at Gold, Albanese & Barletti, LLC are here to help. Contact us today for a free consultation.

Contact Gold, Albanese & Barletti, LLC

Whether you’ve been injured at work, in an automobile accident, or due to medical malpractice – you deserve justice and fair compensation for your injuries. Since 1997, the personal injury attorneys of Gold, Albanese & Barletti have established a legacy of justice for our clients. We will work tirelessly on your behalf to get maximum compensation for your injuries. There are no upfront legal fees and we don’t get paid unless you win your case.

Our firm is licensed and admitted to municipal, state, federal and appellate courts, including the U.S. Supreme Court. Since 1997, we have helped thousands of clients and established a track record of success across a wide array of legal practice areas.


Nếu bạn bị tai nạn ô tô và rõ ràng bạn là người có lỗi, thì điều quan trọng là bạn phải biết mình nên làm gì và không nên làm gì, bởi vì thực hiện những hành động sai lầm có thể khiến bạn mất tiền và gây thêm rắc rối mà bạn có thể tránh được. Thuê một luật sư về tai nạn xe cơ giới sau một tai nạn xe hơi do lỗi của bạn là bước đầu tiên tốt, trước khi nói chuyện với các công ty bảo hiểm. Các luật sư biết cách làm việc với các công ty bảo hiểm và có thể giúp giảm nhẹ bất kỳ khiếu nại nào mà các bên khác liên quan đến vụ tai nạn đưa ra đối với bạn.

Bạn nên làm gì sau khi nghĩ rằng mình đã gây ra tai nạn xe hơi

Nếu bạn nghĩ (hoặc biết chắc chắn) rằng bạn đã gây ra tai nạn, hãy cố gắng giữ bình tĩnh. Có những bước bạn nên làm sau một tai nạn ô tô cho dù bạn có lỗi hay không, và bạn nên tập trung để đảm bảo bạn làm (hoặc không làm) một số việc nhất định.

Có một số điều cần ghi nhớ sau một tai nạn xe hơi. Đầu tiên, đừng bao giờ rời khỏi hiện trường vụ tai nạn. Bạn có thể đang biến một tình huống tồi tệ thành một tình huống tồi tệ hơn nhiều có thể liên quan đến các cáo buộc hình sự. Ở mức tối thiểu, bạn nên trao đổi thông tin bảo hiểm với các bên khác liên quan đến vụ tai nạn. Nếu tài sản bị hư hại ở mức độ nào đó hoặc có người bị thương, bạn nên gọi cảnh sát. Trong khi chờ cơ quan chức năng đến, tốt nhất bạn nên giữ kín và tránh nói bất cứ điều gì có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Đừng nhận lỗi hoặc xin lỗi, ngay cả khi bạn nghi ngờ mình là nguyên nhân gây ra tai nạn. Cảm thấy lo lắng và run rẩy trong các tình huống là điều dễ hiểu nhưng bạn nên tránh những điều sau:

  • Thảo luận về những gì bạn đã làm trước khi xảy ra sự cố
  • Nói về người mà bạn nghĩ là có lỗi
  • Xin lỗi hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào có thể cho thấy bạn có lỗi
  • Đặt câu hỏi cho những người lái xe khác để cố gắng xác định xem họ có mắc lỗi không

Tùy chọn bảo hiểm

Sau một tai nạn xe hơi, điều quan trọng là phải hiểu các lựa chọn bảo hiểm. Một số tiểu bang có các lựa chọn khác nhau khi yêu cầu bảo hiểm cho các vụ tai nạn xe hơi.

Không có lỗi

Có một số tiểu bang không có luật bảo hiểm lỗi, điều đó có nghĩa là mọi tài xế đều có bảo hiểm xe hơi của riêng họ và bạn sẽ yêu cầu công ty bảo hiểm của chính mình cho dù bạn có lỗi hay không. Bảo hiểm không có lỗi sẽ mang lại lợi ích cho các hóa đơn y tế và tiền lương bị mất cho dù bạn có lỗi hay không. New Jersey là một tiểu bang bảo hiểm không có lỗi.

Dựa trên lỗi

Trong trạng thái dựa trên lỗi, bạn sẽ nộp đơn yêu cầu bảo hiểm với công ty bảo hiểm cho người lái xe có lỗi. Chính sách của người lái xe đó sẽ cung cấp lợi ích cho chi phí y tế của nạn nhân bị tai nạn và các tổn thất khác. New Jersey không phải là một tiểu bang có lỗi, vì vậy điều này có thể sẽ không ảnh hưởng đến bạn trừ khi bạn bị tai nạn ở ngoài tiểu bang.

Bảo hiểm Thương tích Cá nhân (PIP)

Đây là một phần mở rộng của bảo hiểm xe ô tô bao gồm các chi phí y tế. Nếu bạn bị thương trong một vụ tai nạn ô tô, bất kể do lỗi gì, trừ khi bảo hiểm y tế của bạn là chính, thì việc điều trị y tế sẽ được thanh toán thông qua bảo hiểm ô tô của bạn thông qua bảo hiểm bảo vệ thương tích cá nhân (PIP) .

Nói chuyện với một luật sư có kinh nghiệm về tai nạn xe hơi ở NJ ngay hôm nay

Nếu bạn liên quan đến một vụ tai nạn xe hơi mà bạn là người có lỗi, bạn nên có luật sư đứng về phía mình. Các luật sư về tai nạn xe hơi của NJ tại Gold, Albanese & Barletti, LLC sẵn sàng trợ giúp. Liên hệ với chúng tôi hôm nay để được tư vấn miễn phí.

Liên hệ với Gold, Albanese & Barletti, LLC

Cho dù bạn bị  thương tại nơi làm việc , trong một  tai nạn ô tô , hoặc do  sơ suất y tế  – bạn xứng đáng nhận được công lý và bồi thường hợp lý cho những thương tích của mình. Kể từ năm 1997, các  luật sư về thương tích cá nhân  của Gold, Albanese & Barletti đã thiết lập một di sản công lý cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thay mặt bạn làm việc không mệt mỏi để nhận được mức bồi thường tối đa cho những tổn thương của bạn. Không có phí pháp lý trả trước và chúng tôi không được trả tiền trừ khi bạn thắng kiện.

Công ty của chúng tôi được cấp phép và thừa nhận vào các tòa án thành phố, tiểu bang, liên bang và phúc thẩm, bao gồm cả  Tòa án Tối cao Hoa Kỳ . Kể từ năm 1997, chúng tôi đã trợ giúp hàng nghìn khách hàng và thiết lập thành  tích thành công  trên nhiều  lĩnh vực hành nghề luật .

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận