Nếu file hình sheet nhạc và file mp3 quá lớn không thể tải lên ở mục Đăng Bán Ca Khúc thì làm sao?

  • Hỏi: Nếu file hình sheet nhạc và file mp3 quá lớn không thể tải lên ở mục Đăng Bán Ca Khúc thì làm sao?
  • Trả lời: Bạn có thể nén file nhỏ lại với hướng dẫn sau.

Bình luận