ĐỐT – Behind The Scenes | VĂN MAI HƯƠNG

Xem official MV của ĐỐT tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=FFYK-…
Spotify: https://YYM.lnk.to/Dot/spotify
Apple Music: https://YYM.lnk.to/Dot/applemusic
iTunes: https://YYM.lnk.to/Dot/itunes
NCT: https://YYM.lnk.to/Dot/nct
Keeng: https://YYM.lnk.to/Dot/keeng

#dot #đốt #vanmaihuong

Bình luận