Cách nén hình sheet nhạc tại Chợ Nhạc

Nén File Hình ( Sheet Nhạc).

  • Bước 1: Bấm vào nút kế bên sẽ chuyển đến trang cần nén nhạc.
  • Bước 2: Click chuột vào vòng tròn ( Kéo tệp của bạn vào đây .png hoặc .jpg): File tự động tải lên và nén.
  • Bước 3: Click chuột vào chữ Tải về

Nén File Hình

Bình luận