Thumbnail Youtube

Hướng dẫn Bạn cần lấy thumbnail của bất kỳ video nào của Youtube Bước 1: Copy đường dẫn video cần lấy thumbnail ( Vd: https://www.youtube.com/watch?v=HhjHYkPQ8F0 ) Bước 2: Dán link vừa copy vào ô bên dưới Bước 3: Bấm Submit Bước 4: Click phải chuột vào thumbnail cần tải Youtube URL: Submit

Translator >>