Hướng dẫn

Bạn cần lấy thumbnail của bất kỳ video nào của Youtube

  • Bước 1: Copy đường dẫn video cần lấy thumbnail ( Vd: https://www.youtube.com/watch?v=HhjHYkPQ8F0 )
  • Bước 2: Dán link vừa copy vào ô bên dưới
  • Bước 3: Bấm Submit
  • Bước 4: Click phải chuột vào thumbnail cần tải

Youtube URL: