PreSonus Eris HD10BT noise-canceling Bluetooth headphones featuring JST DAVID

PreSonus Eris HD10BT noise-canceling Bluetooth headphones featuring JST DAVID


PreSonus Eris HD10BT noise-canceling Bluetooth headphones featuring JST DAVID


Các nhạc sĩ chuyên nghiệp và các kỹ sư âm thanh dựa vào tai nghe chất lượng cao trong phòng thu để đảm bảo họ có thể nghe thấy mọi chi tiết âm thanh. Tai nghe PreSonus® Eris HD10BT cung cấp hiệu suất âm thanh chất lượng phòng thu với tính di động và tự do kết nối Bluetooth.

Khử tiếng ồn chủ động (ANC) làm giảm âm thanh xung quanh tới 18 dB, do đó, cho dù bạn đang đi bộ trên đường phố bận rộn hay ngồi ở ghế giữa trên máy bay, bạn có thể nghe nhạc yêu thích, podcast hoặc âm nhạc đáng yêu Phim truyền hình trong âm thanh trung thực sống động.

Nghệ sĩ: JST DAVID
Bài hát: “Đừng ép buộc.” Tất cả các quyền đối với Hồ sơ Honeyvibe.


Professional musicians and audio engineers rely on high-quality headphones in the studio to make sure they can hear every sonic detail. PreSonus® Eris HD10BT headphones provide studio-quality audio performance with the mobility and freedom of Bluetooth connectivity.

Active Noise Canceling (ANC) reduces ambient sounds by up to 18 dB, so whether you’re walking down a busy street, or sitting in the middle seat on an airplane, you can listen to your favorite music, podcasts, or binge-worthy TV series in vivid sonic fidelity.

Artist: JST DAVID
Song: “Don’t Force It.” All Rights Reserved to Honeyvibe Records.

Bình luận