Bộ Style và Voice cho đàn Yamaha PRS 950

Bộ Style và Voice cho đàn Yamaha PRS 950 gồm:

  •  Style điệu theo bài hát
  • Tổng hợp các style
  • Voice cho đàn
  • Multipad

Tải xuống tại đây


Bình luận