Bộ Style và Voice cho đàn Roland BK 5

Chợ Nhạc - Mua bán ca khúc

Bộ Style và Voice cho đàn Roland BK 5 gồm:

  •  Style điệu theo bài hát
  • Tổng hợp các style BK 5
  • Voice cho đàn BK 5
  • Bản cập nhật cho đàn Roland BK 5

Tải xuống tại đây


Bình luận