Quý khách vui lòng thanh toán qua chuyển khoản:

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank)

Chi  nhánh Huyện Tiểu Cần – Trà Vinh

Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài                     

Số tài khoản: 7404.2150.144.89


Ngân hàng Đông Á (DAB)

Chi nhánh Trà Vinh

Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài                     

Số tài khoản: 010.1995.365


Ngân hàng Sacombank (STB)

Chi nhánh Huyện Tiểu Cần – Trà Vinh

Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài                     

Số tài khoản: 0700.7789.2115


Ngân hàng Vietcombank (VCB)

Chi nhánh Huyện Tiểu Cần – Trà Vinh

Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài                     

Số tài khoản: 074.1000.659.779