Hợp âm Yêu không đường lui - Ngô Kiến Huy & Sam

Hợp âm Yêu không đường lui – Ngô Kiến Huy & Sam

Hợp âm Yêu không đường lui – Ngô Kiến Huy & Sam 1. [A] Anh muốn thức [Abm] dậy mỗi sớm Yên [F#m] bình vẫn là [B] em trong vòng [E] tay. [A] Anh muốn những [Abm] ngày nắng gió Vơi [F#m] đầy vẫn thấy [B] em tươi cười như [E] vậy 2. Vì yêu […]

Translator >>