Hợp âm Từng yêu – Hương Ly

Hợp âm Từng yêu – Hương Ly Tone nữ: Có ký [Bm] ức nào đẹp [A] hơn ngày đôi ta [F#m] bắt đầu Có đớn [Em] đau nào nặng [F#m] hơn ngày mình xa [Bm] nhau Có đôi mắt nào buồn [A] hơn bờ mi em [F#m] tuôn sầu Có đắng [Em] cay nào bằng […]

Translator >>