Hợp âm Thuận Theo Ý Trời - Bùi Anh Tuấn

Hợp âm Thuận Theo Ý Trời – Bùi Anh Tuấn

Hợp âm Thuận Theo Ý Trời – Bùi Anh Tuấn 1. [Am] Chỉ có cách anh [Em] lùi bước Để em [F] thấy đường đi phía [C] trước Vì anh [Dm] cứ bên em là [Am] bão với giông hoài [G] Vậy thì tại sao [E7] không dừng lại. 2. [Am] Khổ vẫn ở cạnh [Em] nhau Tình yêu [F] tốt chẳng như vậy [C] đâu Vậy anh [Dm] xin một lần làm [Am] trái ý mình Xa [G] em là anh quyết [E7] định. ĐK: […]

Translator >>