Hợp âm TẾT VỀ SỚM NHÉ X PHAN MẠNH QUỲNH - BITI'S HUNTER

Hợp âm TẾT VỀ SỚM NHÉ – PHAN MẠNH QUỲNH – BITI’S HUNTER

Hợp âm TẾT VỀ SỚM NHÉ X PHAN MẠNH QUỲNH – BITI’S HUNTER 1. Đặt [G] vé chưa con? Quên quên vài bữa đến Tết không khéo sát [C] ngày khó mua Đâu đâu người ta đều mong về quê cuối [Em] năm như mình Gác việc riêng toan tính để lo chuyến [Bm] đi gia đình. Mà [G] sớm nghe con! Hai năm vừa […]

Translator >>