Hợp âm MAI MÌNH XA - Thịnh Suy

Hợp âm MAI MÌNH XA – Thịnh Suy

Hợp âm MAI MÌNH XA – Thịnh Suy Ngày mai em [G] đi rồi sao không ngồi [Em] lại để thấu bồi hồi ngày mai em [C] đi rồi về thành phố [Dadd9] mới hai nơi hai người ngày mai đông [G] sang này anh sẽ làm [Em] gì không em hằng ngày ngày mai […]

Translator >>