Hợp âm Dấu Mưa - Trung Quân

Hợp âm Dấu Mưa – Trung Quân

Hợp âm Dấu Mưa – Trung Quân [D] Một cơn mưa đi [A] qua để [Bm] lại Những [G] ký ức anh và [D] em Tìm em trong cơn [A] mưa anh thẩn [Bm] thờ Lần [G] theo những dấu [A] vết đánh [Bm] rơi Tưởng như rất [F#m] gần mà ngờ [D] đâu đã rất [G] xa Vụt [E] mất theo cơn [F#m] mưa ngày [Bm] qua Tưởng như rất [F#m] lạ mà ngỡ [D] đâu sao [G] quá quen Là [F#m] lúc em [Bm] ngang đời ta. [D] Chiều cuối con [A] đường Mình nhìn ngắm hoàng [Bm] hôn […]

Translator >>