Hợp âm CẦU HÔN - VĂN MAI HƯƠNG

Hợp âm CẦU HÔN – VĂN MAI HƯƠNG

Hợp âm CẦU HÔN – VĂN MAI HƯƠNG 1. Hôm nay em mặc một [D] chiếc váy rất đẹp Đi trên đôi giày mòn [Em7] gót anh đã tặng Đôi tay em cầm một [A7] đóa hoa tú cầu Loài hoa khi xưa anh [D] thích. 2. Mình hẹn nhau trên ngọn [D] đồi đón […]

Translator >>