Hợp âm Anh nhà ở đâu thế – AMEE x B RAY

1. [G] Anh và tôi thật ra gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy [D] năm Mà chẳng có chi hơn [Em] lời hỏi thăm Rằng [C] giờ này đã ăn sáng chưa? Ở bên đấy nắng hay mưa? 2. [G] Anh và tôi thật ra hm hm mải mê nhìn lén [D] nhau Và không một ai nói nên [Em] câu Rằng [C] người ơi tôi đang nhớ […]

Translator >>