Tôi viết ca khúc Tiếng Việt

Nhạc sĩ Tiến Dũng là một trong những người tiên phong cho nền thánh nhạc Việt Nam với nhiều bài hát nổi tiếng: Con Linh mục, Đêm Tuyệt Thánh này, Kính chào nữ Vương, Nữ vương Thiên Đàng, Bên sông Babylon, Bài ca lữ Hành, Thân phận lưu đày, Trăm triệu lời ca.

Nhạc sư Tiến Dũng đã biên soạn các sách giáo khoa về âm nhạc được phổ biến rộng rãi: Nhạc lý cơ bản, Hoà âm thực tập và dẫn giải, Đối âm, Tẩu pháp, Tôi viết ca khúc tiếng Việt, Hoà âm tân thời, Trên phím đàn.

Mục lục sách Tôi viết ca khúc tiếng Việt:
Chương một: Nghệ thuật
Chương hai: Nghệ sĩ
Chương ba: Hứng nhạc
Chương bốn: Thuần nhất trong sự thay đổi
Chương năm: Cái nhân của một nhạc phẩm
Chương sáu: Kỹ thuật thực hiện sự thay đổi trong thuần nhất
Chương bảy: Cơ cấu cung điệu của một ca khúc
Chương tám: Những mô hình nói lên cơ cấu cung điệu của một ca khúc
Chương chín: Nhịp điệu trong âm nhạc
Chương mười: Dấu nghỉ và dấu kéo dài
Chương mười một: Tương quan giữa bản văn và dòng ca
Chương mười hai: Tâm lý quãng nhạc
Chương mười ba: Vai trò của thanh dấu trong sáng tác
Chương mười bốn: Đặc điểm của các thang âm
Chương mười lăm: Ca nhạc Việt với các thang âm
Chương mười sáu: Tính độc sáng của một tác phẩm
Chương mười bảy: Viết ca khúc cho ai hát
Chương mười tám: Dân tộc tính
Chương mười chín: Tôi viết ca khúc Tiếng Việt
Chương hai mươi: Thích ứng bản văn Việt ngữ với dòng ca
Chương hai mươi mốt: Thích ứng bản văn với bài ca nhiều bè
Chương hai mươi hai: Viết bản văn trước, viết bản văn sau
Chương hai mươi ba: Tô điểm ca khúc
Phụ chương: Những ca khúc của Tiến Dũng viết theo các câu ca dao

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tôi viết ca khúc Tiếng Việt”