Nhạc cho bà bầu tháng thứ 8

Nhạc cho bà bầu tháng thứ 8


NHẠC THAI GIÁO THÁNG THỨ 8 (Tuần thai thứ 29-30-31-32)


Đây được coi là “thời kì đỉnh cao” trong cả quá trình thai giáo bằng âm nhạc. Mẹ cần đặc biệt quan tâm đến bé, năng kể chuyện cho bé, nghe nhạc nhiều hơn, tiến hành nhiều cuộc giao lưu trao đổi tương tác giữa mẹ và bé hơn, và đặc biệt luôn giữ sự vui vẻ cho bản thân.

Bình luận