Nhạc múa dân gian cho người dàn dựng và biên tập chương trình


 NHẠC MÚA 


Nhạc múa 1

Ý tưởng: Măng non, sự sinh sôi và trưởng thành, …


Nhạc múa 2

Ý tưởng: 3 dân tộc anh em Kinh – Hoa – Khmer, …


Nhạc múa 3

Ý tưởng: hoa sen, nón lá, về người mẹ miền nam, …


Nhạc múa 4

Ý tưởng: Hải quân đêm khuya canh gác, miền quê, …


Nhạc múa 5

Ý tưởng: Bình yên – bão táp và phát triển, …


Nhạc múa 6

Ý tưởng: Miền quê, bước phát triển, màu sắc, …


Nhạc múa 7

Ý tưởng: Vui tươi trong sáng, mùa xuân, …


Xem thêm

Bình luận

Translator >>