Beat Ông già Noel

Lyrics:
Ding doong..ding..doong.. ding
Ding doong..ding..doong.. ding

Ôn già Noel , tóc râu bạc phơ
Cưỡi xe Tuần Lộc và bay khắp nơi
Ông già Noel , vác bao quà to
Chỉ mang đi tặng những em bé ngoan

Ông già Noel con nhận thư con
Có nến đêm tay khi con ngủ say
Ông già Noel , con đợi Ông nha
Ông nhớ để quà , trong đôi tất treo

Ông già Noel, con sẽ ngoan hơn
Cố gắng vâng lời Cha mẹ , Thầy cô
Ông già Noel , con cảm ơn ông
Khúc khích nụ cười trong đêm Giáng sinh .

Ding doong..ding..doong.. ding
Ding doong..ding..doong.. ding
ding doong..ding..doong.. ding
ding doong..ding..doong.. ding

on gia noel , toc rau bac pho
cuoi xe tuan loc va bay khap noi
ong gia noel , vac bao qua to
chi mang di tang nhung em be ngoan

ong gia noel con nhan thu con
co nen dem tay khi con ngu say
ong gia noel , con doi ong nha
ong nho de qua , trong doi tat treo

ong gia noel, con se ngoan hon
co gang vang loi cha me , thay co
ong gia noel , con cam on ong
khuc khich nu cuoi trong dem giang sinh .

ding doong..ding..doong.. ding
ding doong..ding..doong.. ding

Bình luận