Beat Mùa Giáng Sinh an lành

Lyrics:

Mùa giáng [C] sinh đing đong đing
Từng hồi [F] chuông ngân vang khắp [C] nơi
Mùa giáng [F] sinh thật lung [C] linh
Đèn mở trên cây thông xanh
Bữa cơm [F] tối ngọt lành, bài thánh [Em] ca vang xa
Cho một [Dm] mùa giáng [G] sinh an [Am] hòa

Mùa giáng [C] sinh dù đường xa
Ai cũng [Am] mong đi mau đến [G] nhà
Mùa giáng [F] sinh trời lạnh [C] quá
Em nằm [Dm] co ro trong chăn [Gm] bông
Để những [F] chú tuần lộc, chở chiếc [Em] xe đầy quà
Cho một [Dm] mùa giáng [G] sinh ấm [Am] áp

Bình luận