Beat Mỗi ngày con nhận ra

Lyrics:
Mỗi ngày con nhận ra
Tóc cha thêm sợi bạc
Trán mẹ hằn năm tháng
Bởi quá nhiều lo toan
Mỗi ngày con nhận ra
Những điều cha đã dạy
Những lời mẹ thường nói
Chưa bao giờ thấy sai
Chợt thấy cay cay nhoà đôi mắt
Con sợ rằng ngày mai qua nhiều thay đổi
Vì biết không thể nào níu giữ
Dòng thời gian cứ mãi trôi vô tình
Chợt muốn bên cha nhiều hơn trước
Muốn nói rằng con thương yêu mẹ biết bao
Và nếu cho con một điều ước
Con chỉ cần được ở mãi bên cha mẹ
Mỗi ngày con nhận ra
Tóc cha thêm sợi bạc
Trán mẹ hằn năm tháng
Bởi quá nhiều lo toan
Mỗi ngày con nhận ra
Những điều cha đã dạy
Những lời mẹ thường nói
Chưa bao giờ thấy sai
Chợt thấy cay cay nhoà đôi mắt
Con sợ rằng ngày mai qua nhiều thay đổi
Vì biết không thể nào níu giữ
Dòng thời gian cứ mãi trôi vô tình
Chợt muốn bên cha nhiều hơn trước
Muốn nói rằng con thương yêu mẹ biết bao
Và nếu cho con một điều ước
Con chỉ cần được ở mãi bên cha mẹ
Mỗi ngày con nhận ra
Con vẫn còn bé dại
Bởi vòng tay êm ái
Con chưa hề muốn xa

Bình luận