Beat Hoa hồng hoa trắng

Lyrics:
1. Ngày Vu Lan, mẹ cài lên
Cánh hoa hồng này cho con
Mà tại sao mẹ lại mang cành hoa trắng?
Mẹ khẽ nói cành hoa trắng
Chỉ cho người đang mất mẹ
Cánh hoa hồng cho những ai đang có mẹ.

ĐK:
Con sẽ giữ mãi bông hoa
Màu đỏ thắm ngay trước ngực
Cám ơn mẹ đã cho con bao tháng ngày
Con sẽ nhớ, sẽ yêu thương
Sẽ không để mẹ phải buồn
Cánh hoa hồng cho những ai đang có mẹ.

2. Rồi mẹ kể ngày xa xưa có câu chuyện
Mục Kiền Liên phải vượt qua
Ngàn sóng gió cứu mẹ.

Chợt mẹ khoác và con hỏi
Mẹ nói rằng mẹ nhớ bà
Con ôm mẹ mắt ướt nhòa.

Bình luận