Beat ELEVEN – IVE -Japanese ver

* Học sáng tác nhạc cho người mới
* Học Hòa âm phối khí trên Logic Pro X
* Học Sáng tác nhạc Pop Ballad
* Học Sản xuất âm nhạc trên máy tính

Beat ELEVEN – IVE -Japanese ver


Lyrics:

따분한 나의 눈빛이무표정했던 얼굴이널 보며 빛나고 있어널 담은 눈동자는 odd

내 안에 빼곡하게 피어나는 blue내가 지금 느끼는 이 감정들은 true내 입술을 간지럽힌 낯선 그 이름난 몰랐어 내 맘이 이리 다채로운지
긴 꿈을 꾸게 해 이 방은 작은 heaven춤을 추곤 해 실컷 어지러울 만큼Oh my, oh my God한 칸 더 채우고 있어잘 봐 one, two, three, four, five, six, sevenYou make me feel like eleven
투명한 너와 나의 사이가만히 들여다보다일렁인 물결 속으로더 빠져드는 걸
그날 향기로운 보랏빛의 mood셀 수 없이 반복해도 기분 좋은 꿈감히 누가 이렇게 날 설레게 할 줄난 몰랐어 내 맘이 이리 다채로운지
긴 꿈을 꾸게 해 이 방은 작은 heaven춤을 추곤 해 실컷 어지러울 만큼Oh my, oh my God한 칸 더 채우고 있어잘 봐 one, two, three, four, five, six, sevenYou make me feel like eleven (hey)
내 앞에 있는 너를 (hey)그 눈에 비친 나를 (그 눈에 비친 나를)Aya, aya, aya (가만히 바라봐)내 앞에 있는 너를그 눈에 비친 나를가만히 바라봐
Don’t say now서둘러 오진 마이 순간이 좋아 난미처 몰랐어 내 맘이 이리 다채로운지 (whoa-ooh-whoa-ooh-whoa)
긴 꿈을 꾸게 해 이 방은 작은 heaven춤을 추곤 해 실컷 어지러울 만큼Oh my, oh my God한 칸 더 채우고 있어잘 봐 one, two, three, four, five, six, sevenYou make me feel like eleven
내 앞에 있는 너를그 눈에 비친 나를Aya, aya, aya내 앞에 있는 너를그 눈에 비친 나를사랑하게 됐거든

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận

Chèn mã vào chân trang web

Mã phiếu ưu đãi: Sale Off 5%