Beat Ba ơi về nhà

Lyrics :
Ba ơi về nhà sắp giáng sinh mà mẹ đem theo chiếc khăn len tặng ba
Ba ơi về nhà cây thông cao quá bàn tay con không treo được vì sao
Ba ơi về nhà con không cần quà chỉ cần ba hứa chơi đùa cùng con
Ba ơi về nhà đồ ăn ngon quá để ba ăn chung cho vui thật vui
Cả gia đình của chúng mình ngồi cùng nhau trong đêm giáng sinh
Cả gia đình của chúng mình ngồi cùng nhau trong đêm giáng sinh.

Bình luận