Đào Tạo Nhạc Công Organ Chuyên Nghiệp

Đào Tạo Nhạc Công Organ chuyên nghiệp

  • Ghi danh: Vui lòng điền thông tin bên dưới
  • Thời gian học: 4 tháng ( 2 buổi/ tuần, 90 phút/buổi)
  • Hình thức học: Trực tiếp với Giảng viên
  • Tổ chức lớp: trên Skype và Zalo (Học online nên học viên yên tâm về thời gian và vị trí địa lý)
  • Hỗ trợ học viên: Tài liệu học sáng tác, Các công cụ phần mềm hỗ trợ sáng tác
  • Học phí: 10.000.000 đ/ Khóa/ Học viên (Ghi danh và thanh toán trước khi vào khóa học)
  • Số lượng có hạn nên ưu tiên cho những bạn đã đăng ký và đóng học phí trước.
  • Liên hệ trực tiếp tại: chat box bên dưới trang web hoặc email: amnhactv.com@gmail.com
  • Hình thức đóng phí khóa học: Chuyển khoản
=> Xem thêm chi tiết tại đây:

Bình luận