Khóa học Hòa âm phối khí cơ bản

Khai giảng Khóa học Hòa âm phối khí cơ bản vào ngày 15/6/2019

  • Ghi danh đến hết ngày 10/6/2019
  • Thời gian học: 2 tháng
  • Hình thức học: Trực tiếp với Giảng viên
  • Tổ chức lớp: trên Skype (Học online nên học viên yên tâm về thời gian và vị trí địa lý)
  • Hỗ trợ học viên: Tài liệu học hòa âm, Các công cụ phần mềm hỗ trợ hòa âm
  • Học phí: 2.000.000 đ/ Khóa/ Học viên (Ghi danh và thanh toán trước khi vào khóa học)
  • Số lượng học viên: 10 (Số lượng có hạn nên ưu tiên cho những bạn đã đăng ký và đóng học phí trước)
  • Xem thêm chi tiết và liên hệ tại:

Web: amnhactv.com  – Mail: amnhactv.com@gmail.com

  • Link chi tiết:

https://amnhactv.com/course/hoc-hoa-am-phoi-khi-co-ban/


Vui lòng điền thông tin để đăng ký khóa học

Bình luận