Sau khi chuyển khoản thành công khóa học sẽ được mở.

Vui lòng truy cập vào Web: amnhactv.com và vào mục Đăng nhập và nhập địa chỉ mail và mật khẩu như bạn đã đăng ký khóa học.

Tiếp theo bạn vào mục Tài Khoản và trang web hiện các Bài học (Lesson) và bạn click chuột vào để học.

Chúc bạn những trãi nghiệm và học tập thật tốt trong khóa học này.