Hợp âm Từng yêu – Hương Ly


Hợp âm Từng yêu – Hương Ly


Tone nữ:
Có ký [Bm] ức nào đẹp [A] hơn ngày đôi ta [F#m] bắt đầu
Có đớn [Em] đau nào nặng [F#m] hơn ngày mình xa [Bm] nhau
Có đôi mắt nào buồn [A] hơn bờ mi em [F#m] tuôn sầu
Có đắng [Em] cay nào bằng [F#m] em vội vàng qua [Bm] mau
Người đàn ông đang [Em] đi bên em là người như thế [Bm] nào
Sợ người ta không [Em] yêu thương em anh [F#m] biết phải làm [Bm] sao.

ĐK:
Nếu một [Bm] ngày người em yêu bội [Em] bạc
Em đừng [A] cần những thứ cao [D] sang
Nếu sau [Bm] này họ ra đi vội [Em] vàng
Anh vẫn [F#m] chờ em dẫu muộn [Bm] màng.

Biết em [Bm] thương người ấy đã rất [Em] nhiều
Anh hỏi [A] lòng anh có bao [D] nhiêu
Trái tim [G] em giờ đã quên nuông [F#m] chiều
Xin đừng [A] quên ta đã từng [Bm] yêu.


Tone nam:
Có ký [Em] ức nào đẹp [D] hơn ngày đôi ta [Bm] bắt đầu
Có đớn [Am] đau nào nặng [Bm] hơn ngày mình xa [Em] nhau
Có đôi mắt nào buồn [D] hơn bờ mi em [Bm] tuôn sầu
Có đắng [Am] cay nào bằng [Bm] em vội vàng qua [Em] mau
Người đàn ông đang [Am] đi bên em là người như thế [Em] nào
Sợ người ta không [Am] yêu thương em anh [Bm] biết phải làm [Em] sao.

ĐK:
Nếu một [Em] ngày người em yêu bội [Am] bạc
Em đừng [D] cần những thứ cao [G] sang
Nếu sau [Em] này họ ra đi vội [Am] vàng
Anh vẫn [Bm] chờ em dẫu muộn [Em] màng.

Biết em [Em] thương người ấy đã rất [Am] nhiều
Anh hỏi [D] lòng anh có bao [G] nhiêu
Trái tim [C] em giờ đã quên nuông [Bm] chiều
Xin đừng [D] quên ta đã từng [Em] yêu.

Bình luận

Translator >>