Hợp âm – HongKong1 | OFFICIAL MV | Nguyễn Trọng Tài x San Ji x Double X

HongKong1 | OFFICIAL MV | Nguyễn Trọng Tài x San Ji x Double X

TONE NAM:

Vòng hợp âm: [E] [Ebm] [C#m] [B]

ĐK:
Và giờ anh [E] biết chuyện tình mình chẳng còn gì
Khi nắng xuân [Ebm] sang lời mật ngọt còn thầm thì
Em bước sang [C#m] ngang đợi chờ một điều diệu kì
Như lúc ban [B] đầu

Và giờ em [E] khóc thì cũng chẳng để làm gì
Đâu phải cho [Ebm] anh chuyện tình mình mà là vì
Em đã trao [C#m] ai dòng lệ tràn đầy cầu kì
Những năm tháng phai [B] nhòa

1. [E] Nếu trái tim mình nói [Ebm] không nên lời
Đắng cay từng tiếng [C#m] yêu xa vời
Thế [B] là
Và hôm nay em [E] đến
Nhưng nắng đâu còn thiết [Ebm] tha gọi mời
Gió âm thầm lướt [C#m] qua muôn đời
Vì ai vì [B] ai

ĐK:
Vì giờ anh [E] biết chuyện tình mình chẳng còn gì
Khi nắng xuân [Ebm] sang lời mật ngọt còn thầm thì
Em bước sang [C#m] ngang đợi chờ một điều diệu kì
Như lúc ban [B] đầu

Và giờ em [E] khóc thì cũng chẳng để làm gì
Đâu phải cho [Ebm] ai chuyện tình mình mà là vì
Em đã trao [C#m] ai dòng lệ tràn đầy cầu kì
Những năm tháng phai [B] nhòa

2. [E] Nếu đóa hoa trồng trước [Ebm] kia trở về
Và nhánh hương tình thoảng [C#m] trên câu thề
Anh ước [B] rằng

Rằng một mai anh [E] đến
Anh đón em vào sớm [Ebm] mai trong lành
Nhưng đó mãi là giấc [C#m] mơ không thành
Vì ai vì [B] ai

ĐK:
Và giờ anh [E] biết chuyện tình mình chẳng còn gì
Khi nắng xuân [Ebm] sang lời mật ngọt còn thầm thì
Em bước sang [C#m] ngang đợi chờ một điều diệu kì
Như lúc ban [B] đầu

Và giờ em [E] khóc thì cũng chẳng để làm gì
Đâu phải cho [Ebm] anh chuyện tình mình mà là vì
Em đã trao [C#m] ai dòng lệ tràn đầy cầu kì
Vì em vì [B] em

TONE NỮ:

Vòng hợp âm: [A] [Abm] [F#m] [E]

ĐK:
Và giờ anh [A] biết chuyện tình mình chẳng còn gì
Khi nắng xuân [Abm] sang lời mật ngọt còn thầm thì
Em bước sang [F#m] ngang đợi chờ một điều diệu kì
Như lúc ban [E] đầu

Và giờ em [A] khóc thì cũng chẳng để làm gì
Đâu phải cho [Abm] anh chuyện tình mình mà là vì
Em đã trao [F#m] ai dòng lệ tràn đầy cầu kì
Những năm tháng phai [E] nhòa

1. [A] Nếu trái tim mình nói [Abm] không nên lời
Đắng cay từng tiếng [F#m] yêu xa vời
Thế [E] là
Và hôm nay em [A] đến
Nhưng nắng đâu còn thiết [Abm] tha gọi mời
Gió âm thầm lướt [F#m] qua muôn đời
Vì ai vì [E] ai

ĐK:
Vì giờ anh [A] biết chuyện tình mình chẳng còn gì
Khi nắng xuân [Abm] sang lời mật ngọt còn thầm thì
Em bước sang [F#m] ngang đợi chờ một điều diệu kì
Như lúc ban [E] đầu

Và giờ em [A] khóc thì cũng chẳng để làm gì
Đâu phải cho [Abm] ai chuyện tình mình mà là vì
Em đã trao [F#m] ai dòng lệ tràn đầy cầu kì
Những năm tháng phai [E] nhòa

2. [A] Nếu đóa hoa trồng trước [Abm] kia trở về
Và nhánh hương tình thoảng [F#m] trên câu thề
Anh ước [E] rằng

Rằng một mai anh [A] đến
Anh đón em vào sớm [Abm] mai trong lành
Nhưng đó mãi là giấc [F#m] mơ không thành
Vì ai vì [E] ai

ĐK:
Và giờ anh [A] biết chuyện tình mình chẳng còn gì
Khi nắng xuân [Abm] sang lời mật ngọt còn thầm thì
Em bước sang [F#m] ngang đợi chờ một điều diệu kì
Như lúc ban [E] đầu

Và giờ em [A] khóc thì cũng chẳng để làm gì
Đâu phải cho [Abm] anh chuyện tình mình mà là vì
Em đã trao [F#m] ai dòng lệ tràn đầy cầu kì
Vì em vì [E] em

 

 


Học Guitar đệm hát nâng cao cùng HAKETU

Mã giảm giá coupon 40% khóa học là: amnhactv.com 

 

 

Bình luận

Translator >>