Hợp âm Vũng rối

1. Giọt cười vừa [Dm] rơi
Lạc vào vùng [C] tối
Âm thầm vọng [A7] phá thinh không
Ngõ vắng hồn [Dm] người.

Đôi làn mắt [Dm] cay
Một người ngã [E7] say
Đổ dài một [Bb] khối đa đoan buông [A7] trôi
Vụt tầm tay [Dm] mang.

ĐK:
Vách đời [Gm] quá cheo [Dm] leo
[Gm] Níu kéo, bon [Bb] chen dẫm ngang lòng đời rối [A7] bời [Dm]
Đêm vụn [Gm] vỡ vết hằn [Dm] sâu
Mỏi mòn [Bb] cánh mơ tàn rơi xoay [A7] trong vũng rối cuộc [Dm] đời.

2. Sợi buồn còn [Dm] giăng
Lòng người mặn [C] đắng
Một màu bạc [A7] trắng vây quanh tâm linh mệt [Dm] nhoài.

Dòng đời vẫn [Dm] trôi
Một mình vẫn [E7] tôi
Lạnh lùng một [A7] cõi riêng mang lang thang tìm về lối [Dm] quên.

ĐK:
Vách đời [Gm] quá cheo [Dm] leo
[Gm] Níu kéo, bon [Bb] chen dẫm ngang lòng đời rối [A7] bời [Dm]
Đêm vụn [Gm] vỡ vết hằn [Dm] sâu
Mỏi mòn [Bb] cánh mơ tàn rơi xoay [A7] trong vũng rối cuộc [Dm] đời.

Bình luận