Hợp âm Ukulele MỘT ĐÊM SAY

Hợp âm Ukulele MỘT ĐÊM SAY


Hợp âm Ukulele MỘT ĐÊM SAY


Hợp âm ( Kẹp Capo ngăn 2 nha)
Verse 1 :
Khi đôi môi em còn [G ]đỏ mọng, em muốn nói “em [Em]yêu anh” ?
Khi men còn trong [C]hơi thở, lại gần hôn anh [G]đi.
Khi con tim không còn trên[G ]đầu, khi hai má em hây hây[Em ]
Em nói em say tiếng[C ]đàn, vậy lại gần hôn anh đi. [G ]

Chorus :
Lại gần hôn[G ]anh, anh sẽ để em mặt trời[Em ]
Lại gần hôn[C ]anh, hay em để anh chơi vơi[G ]
Giờ còn đôi ta[G], kia là núi đây là nhà [Em ]
Giờ còn đôi[C ]ta, em có muốn đi thật[G ]xa?

Verse 2 :
Ta chỉ sống một lần trên [G]đời, suy nghĩ lắm chi em[Em ]ơi…
Bao nhiêu yêu thương[C ]trên đời, là vị ngọt trên[G ]đôi môi

Chorus :
Lại gần hôn[G ]anh, anh sẽ để em mặt trời[Em ]
Lại gần hôn[C ]anh, hay em để anh chơi vơi[G ]
Giờ còn đôi ta[G], kia là núi đây là nhà [Em ]
Giờ còn đôi[C ]ta, em có muốn đi thật[G ]xa?

Outro :
Khi đôi môi em còn đỏ[G ]mọng, khi anh nói “ anh yêu em “ [Em ]
Khi anh ta còn[C ]say giấc nồng, lại gần hôn [G]anh đi…
Nếu ai hông có capo thì dùng hợp âm này nha !
Hợp Âm Một Đêm Say ( Ko xài capo với tông này)
Verse 1 :
Khi đôi môi em còn [A ]đỏ mọng, em muốn nói “em [F#m]yêu anh” ?
Khi men còn trong [D]hơi thở, lại gần hôn anh [A]đi.
Khi con tim không còn trên[A ]đầu, khi hai má em hây hây[F#m ]
Em nói em say tiếng[D ]đàn, vậy lại gần hôn anh đi. [A ]

Chorus :
Lại gần hôn[A ]anh, anh sẽ để em mặt trời[F#m ]
Lại gần hôn[D ]anh, hay em để anh chơi vơi[A ]
Giờ còn đôi ta[A], kia là núi đây là nhà [F#m ]
Giờ còn đôi[D ]ta, em có muốn đi thật[A ]xa?

Verse 2 :
Ta chỉ sống một lần trên [A]đời, suy nghĩ lắm chi em[F#m ]ơi…
Bao nhiêu yêu thương[D ]trên đời, là vị ngọt trên[A ]đôi môi

Chorus :
Lại gần hôn[A ]anh, anh sẽ để em mặt trời[F#m ]
Lại gần hôn[D ]anh, hay em để anh chơi vơi[A ]
Giờ còn đôi ta[A], kia là núi đây là nhà [F#m ]
Giờ còn đôi[D ]ta, em có muốn đi thật[A ]xa?

Outro :
Khi đôi môi em còn đỏ[A ]mọng, khi anh nói “ anh yêu em “ [F#m ]
Khi anh ta còn[D ]say giấc nồng, lại gần hôn [A]anh đi….


Hợp Âm Một Đêm Say ( Ko xài capo với tông này)

Verse 1 :
Khi đôi môi em còn [A ]đỏ mọng, em muốn nói “em [F#m]yêu anh” ?
Khi men còn trong [D]hơi thở, lại gần hôn anh [A]đi.
Khi con tim không còn trên[A ]đầu, khi hai má em hây hây[F#m ]
Em nói em say tiếng[D ]đàn, vậy lại gần hôn anh đi. [A ]

Chorus :
Lại gần hôn[A ]anh, anh sẽ để em mặt trời[F#m ]
Lại gần hôn[D ]anh, hay em để anh chơi vơi[A ]
Giờ còn đôi ta[A], kia là núi đây là nhà [F#m ]
Giờ còn đôi[D ]ta, em có muốn đi thật[A ]xa?

Verse 2 :
Ta chỉ sống một lần trên [A]đời, suy nghĩ lắm chi em[F#m ]ơi…
Bao nhiêu yêu thương[D ]trên đời, là vị ngọt trên[A ]đôi môi

Chorus :
Lại gần hôn[A ]anh, anh sẽ để em mặt trời[F#m ]
Lại gần hôn[D ]anh, hay em để anh chơi vơi[A ]
Giờ còn đôi ta[A], kia là núi đây là nhà [F#m ]
Giờ còn đôi[D ]ta, em có muốn đi thật[A ]xa?

Outro :
Khi đôi môi em còn đỏ[A ]mọng, khi anh nói “ anh yêu em “ [F#m ]
Khi anh ta còn[D ]say giấc nồng, lại gần hôn [A]anh đi….

Bình luận

Translator >>