Hợp âm Tương tư

Thôn [C] Đoài ngồi [Am] nhớ thôn [Em] Đông
Một [Dm] người chín [F] nhớ mười [G] mong một [C] ngườị
Gió [Am] mưa là bệnh của [Em] giời
Tương tư là [Dm] bệnh của [G] tôi yêu [C] nàng.

Hai [Em] thôn chung lại một [Am] làng,
Cớ sao bên [D] ấy chẳng sang bên [G] này ?
[C] Ngày qua [Em] ngày lại [G] ngày qua [C] ngày
[C] Ngày qua [Em] ngày lại [G] ngày ngày [C] qua.

ĐK :
Tương [F] tư thức mấy đêm [Dm] rồi
Biết [Em] cho ai [G] biết, ai người biết [C] cho
Bao [F] giờ bến [Am] mới gặp [Em] đò ?
Hoa [G] khuê các bướm chung đường gặp [C] nhau?

Nhà [Am] em có [Em] một giàn [Dm] giầu
Nhà [C] anh có một hàng [G] cau liên [C] phòng
Thôn [F] Đoài thì nhớ thôn [Dm] Đông
Cau [G] thôn Đoài nhớ giầu không thôn [C] nào?

* Thôn [F] Đoài ngồi nhớ thôn [Dm] Đông
Một [G] người chín nhớ mười mong một [C] ngườị
Gió [Am] mưa là bệnh của [Em] giời
Tương [G] tư là bệnh của tôi yêu [C] nàng.
Gió [Am] mưa là bệnh của [Em] giời
Tương [G] tư là bệnh của tôi yêu [C] nàng !

Bình luận