Hợp âm Thương

Thương tia nắng phai [D] rồi
[Bm] Mây bay cuối chân [F#m] trời
Hợp [G] tan bèo nước phôi [D] pha
Nhạt [Bm] nhòa tình yêu trôi [A] xa

[D] Khi chân bước sang thuyền
[Bm] Tim tan tác hương [F#m] nguyền
Rồi [G] mai nhặt cánh thu [D] phai
Đường [Bm] dài miệt mài còn [D] ai

Ngày [D] vui tàn mau
Năm [F#m] tháng vội vàng
Chìm [Bm] sâu dĩ vãng
Lãng [A7] quên cuộc tình
Ngoài [A] hiên lao xao
Lá [G] úa rơi đầy
Cho [A7] mình cuộc tình mong [D] manh

Thương mưa nắng vơi [D] đầy
[Bm] bao ngăn cách sum [F#m] vầy
Thời [G] gian rồi sẽ qua [D] mau
Tình [Bm] mình bụi mờ ngàn [D] sau

Bình luận