Hợp âm Thôi hãy quên đi

1. Tôi muốn quên đi những gì có [Am] thể
Quên nụ [G] cười ánh mắt bờ [C] môi [G]
Tôi muốn quên đi quên hết ưu [Dm] phiền
Quên chiều [E7] hồng những sáng mùa [Am] đông.

ĐK:
Đàn buông [C] tiếng sao dây tơ [G] chùng
Lòng buốt [F] giá sao đêm lạnh [Dm] lùng
Người yêu [C] hỡi cách xa muôn [G] trùng
Đến bao [Dm] giờ [F] ta mới gặp [E7] nhau.

Ngoài kia [C] đã mây bay xa [G] rồi
Hoàng hôn [F] vắng lá rơi tiêu [Dm] điều
Người yêu [C] hỡi biết bao nhiêu [G] điều
Thiết tha [Dm] nhiều [E7] rồi cũng chia [Am] phôi.

2. Tôi muốn quên đi những gì có [Am] thể
Quên nồng [G] nàn những tháng năm [C] yêu [G]
Tôi muốn quên đi giọt nắng ban [Dm] chiều
Quên những [E7] điều ẩn chứa trong [Am] tim.

* Tôi muốn quên [Dm] đi tôi muốn quên [F] đi
Tôi muốn quên [G] đi thôi hãy quên [Am] đi
Tôi muốn quên [Dm] đi tôi muốn quên [F] đi
Tôi muốn quên [G] đi [E7] thôi hãy quên [Am] đi.

Bình luận