Hợp âm Phẩm muôn ngàn

Người si [Dm] mê đi lầm [Bb] đường, lạc [Dm] lối
Xa xa [C] dần với giới hạnh, tình [F] thương
Người xướng [Dm] tụng hàng ngàn [Bb] câu vô [Gm] nghĩa
Sao bằng [C] nghe một câu Pháp chân [A7] thường.

Thắng ngàn [Dm] quân mà tâm [Bb] còn tham [Dm] ái
Gây khổ [Gm] đau và tạo [C] cảnh lầm [F] than
Tự thắng [Dm] mình là chiến [Bb] công hiển [Gm] hách
Tâm ly [Em] tham là đuốc [A7] rạng soi [Dm] đường.

Cúng ngàn [C] vàng, tế tự mà phá [Dm] giới
Sao bằng [C] phước cúng dường [Am] bậc chân [Dm] tu?
Thờ thần [G] lửa hàng trăm năm u tối
Sao bằng phước cúng dường bậc chân [A7] tu?

Gắng tinh [Dm] cần đường thênh thang đi [G] tới
Vững niềm [F] tin vào tuệ [Dm] giác sáng [C] ngời
Hoan hỷ [Bb] thay cùng quyết tâm trì [Gm] giới
Sống từng [A7] ngày, tu thiền định không [Dm] lơi.

Bình luận

Translator >>