Hợp âm Những dòng sông chia rẽ

[Am] Nước đi là nước không về
Chia đôi dòng nước chia lìa dòng sông
Chia đôi [G] bên bờ [C] bến lạnh [Am] lùng
Cho Ngưu [E7] Lang và Chức Nữ ngại [Am] ngùng
Chia đôi [F] dòng sông Thương
Nước bên [Dm] đục bên trong
Nước ân [E7] tình đổi thành ra nước căm hờn.

Chia sông [Am] Gianh phân tranh mộng đồ [C] vương
Chia con [Am] sông Bến Hải buồn thương
Nước yên [Dm] vui từ nguồn
Bỗng gây [F] nên điều buồn
Dòng lệ [E7] tuôn thành sông không có linh [Am] hồn

Chia anh [C] em vì quên tiếng gia [Am] đình [C]
Chia tay [F] chân và cắt đứt ngang [Am] mình
Chia thân hình yêu [A7] thương
Cắt da [Dm] thịt chia xương
Trái tim [E7] buồn còn hằn in vết thương lòng

Sông tang [Am] thương trôi nghiêng nhịp cầu sương
Cho thê [Dm] lương điếm cỏ Hiền [Am] Lương
Nước sông [Dm] trôi bềnh bồng
Thiếu bao [F] nhiêu mặn nồng
Vì dòng {E7] sông, dòng sông chia rẽ đôi [Am] đường

[Am] Lũ con lạc lối đường [E7] xa
[F] Có con nào nhớ Mẹ [Dm] ta thì [Am] về.

Bình luận