Hợp âm NHẤT LONG THĂNG THIÊN – JOMBIE


[Am]Hạo hạo cao phong, đứng một mình.
[Am]Vầng trăng tròn sáng, đóa viên minh
[Am]Chấm sơn, điểm thủy, thiền đôi nét.
[Am]Phẩy hạc, lăng vân, đạo bấy tình

[Am]Ta là dân nước Nam sống ở sông Cửu Long
[Am]Thiên hà ta sánh ngang đời này vượt gió giông
[Am]Anh hùng, ta có gan rồng phong trần, ta quấn ngang hông
[Am]Theo trời cao, chẳng tham lòng làm việc người đáng mong
[Am]Phong ba vượt qua. Đầy đủ anh tài. Giang sơn hùng ca. Sấm chớp ngang tai
[Am]Nam Bắc dung hòa. Dũng khí hơn ai. Hành thiện công quả. Ngẩn đầu vươn vai

Điêu lượn giữa [Am]mây vang tiếng sáo ngọc ta đứng trên [Am]đá đánh tung bảo đàn
Người gọi [Am]ta là kẻ gầy hao hóc nhưng trời ban [Am]cho một bộ não vàng
Ta thích chơi [Am]nhạc và thích làm thơ vẽ thiên cơ ở trên bàn cờ
Làm những [Am]điều các ông hoàng mơ kẻ muốn ngang cơ phải xếp hàng chờ
Khắp tứ [Am]hải kết bạn đồng giao còn chuyện còng lao có đáng là gì
Ta thà về [Am]quê nhà mình trồng rau còn vì hồng bao không đáng mà quỳ
Lấy kinh [Am]nghiệm ra dạy đồ nhi gặp hiểm nguy phải ráng mà lỳ
Bạc tiền lợi [Am]danh thì có là chi còn lại nghĩa khí không bán mà thí

[Am]Năm châu thế gian đường đường ta có bước chân hành tung, uhm
[Am]Than chi khó khăn trần đời chủ yếu có tâm thành trung
Không [Am]tham danh lợi chỉ kẻ tửu yếu tình châm đầy chun
Ta muốn cuộc [Am]sống có chén cơm đầy vun
Non sông nước [Am]biếc đánh cờ và ngắm cành tùng
Ngang [Am]dọc đủ tứ phương kinh nghiệm đang có tứ lỗ tường
Thăng trầm không [Am]ngại mặc gió sương
Nên cố cương dẫu [Am]biết thật khó lường
Từ Bắc chí [Am]Nam đều là đồng hương
Có họa cùng chia có phúc cùng hưởng
Huynh đệ đồng [Am]cam vượt mọi trùng dương
Hiểm nguy ngoài [Am]kia ta quyết đi cùng đường

[Am]Ta là dân nước Nam sống ở sông Cửu Long
[Am]Thiên hà ta sánh ngang đời này vượt gió giông
[Am]Anh hùng, ta có gan rồng phong trần, ta quấn ngang hông
[Am]Theo trời cao, chẳng tham lòng làm việc người đáng mong
[Am]Phong ba vượt qua. Đầy đủ anh tài. Giang sơn hùng ca. Sấm chớp ngang tai
[Am]Nam Bắc dung hòa. Dũng khí hơn ai. Hành thiện công quả. Ngẩn đầu vươn vai

[Am]Tâm tao có Phật pháp nên câu rap của tao còn linh
Đặt trong [Am]mình một thái cực khác vì có trực giác đời không còn xinh
Khi mình [Am]sống mà không tà pháp chẳng dùng quà cáp để kiếm đường binh
Thì chuyện thường [Am]tình mình tính là khác cũng không thể ác hơn bằng thần linh
[Am]Chống với cương bằng nhu thì mày nên hướng tới cương bằng xu
Khi thằng tướng [Am]mới nó cương này cu nhìn tưởng mày lú chắc chương mày ngu
Chú muốn [Am]sống mà mong trời ban dạ chú không sáng đòi sang là sao
Nhìn lên trời [Am]thấy thánh nhân là tao mày tâm tà giáo hỏi sao mà thân

[Am]Sống trong xã hội thực tế luôn có cái thiện và gian
Con người cũng [Am]chỉ là một cái thực thể luôn bị bào mòn qua nhiều với thời gian
Trong cái [Am]khó thì ló ra cái khôn nhưng cái sự lười biếng tiến triển thành lòng tham
Hohhhh [Am]Thấm bao câu cũng chẳng có được bao lâu đời cho ta thấu để kiếm đồng vàng
Anh em Hà [Am]Nội tới đất mũi Cà Mau cúi đầu đó không phải là tao
Chơi bằng [Am]tình không cần kính quà nhau ý mày tính là sao đâu dễ ăn lính nhà tao
Nhạc bằng [Am]tâm có cái tầm xứng đáng tôn trọng tao làm việc phải chính đáng
Không bao [Am]giờ tao thèm đi tính toán
Còn cái tánh tao ngay [Am]thẳng có ông trời đang chứng giám

[Am]Ta là dân nước Nam sống ở sông Cửu Long
[Am]Thiên hà ta sánh ngang đời này vượt gió giông
[Am]Anh hùng, ta có gan rồng phong trần, ta quấn ngang hông
[Am]Theo trời cao, chẳng tham lòng làm việc người đáng mong
[Am]Phong ba vượt qua. Đầy đủ anh tài. Giang sơn hùng ca. Sấm chớp ngang tai
[Am]Nam Bắc dung hòa. Dũng khí hơn ai. Hành thiện công quả. Ngẩn đầu vươn vai

Bình luận

Translator >>