Hợp âm Nhắn người chiến sĩ

[G] Khi bước đi [Em] vó câu xa [G] xa dồn bao nhớ [Em] thương
Mơ chinh [G] chiến lùa theo gió
[Bm] Chiến bào vương [Am] vấn mờ chiều [D] sương
[C] Theo người đi, riêng lòng ta thầm [D] nhắn đôi lời
[C] Sa trường kia là [G] chốn tài trai
Rèn tâm trí, thi tấm [Bm] gan, cùng non sông theo gương [D] xưa, nhớ.

[G] Khi bước đi [Em] quyết đem tấm [G] thân đền bù nước [Em] non
Còn ham [G] tiếc gì thân thế
[D] Hỡi người danh tướng trên huyết [G] trường.

Thiết tha mấy [G] lời [Em] nhắn mong tới [Bm] người [C]
Máu nóng còn [G] chờ nhuốm lời [D] thề khắp muôn [G] nơi [D]
Thiết tha nhắn [G] người, [Em] dâng cờ vinh [Am] quang
Nhớ đó hồn [C] toàn quốc, vương [D] lòng kính muôn [G] đời.

Người bước [Am] đi, lòng ước mong hát khúc hoàn [D] ca
Người bước [Bm] đi, về với [Am] danh thơm đời gấm [D] hoa
Thiết tha có [G] lời, [Em] nhắn mong tới [Bm] người [Am]
Chiến thắng ngày [G] về mang ngàn tươi [D] sáng hiến cho [G] đời.

Bình luận