Hợp âm Mưa Huế

Bây [F] giờ trời đã vào [Dm] đông
Cơn [Am] mưa bắt đầu nghìn sợi [C] nhỏ
Rơi xuống nơi [Dm] này với Cố [F] Đô.

Mưa dầm [Dm] dề se da người xứ [F] Huế
[Gm] Mưa cho [Bb] lòng khách Huế miên [Am] man
Cho thấm ướt trên [Dm] đường về đôi [F] nhỏ
Mưa vẫn dạt [C] dào đội mưa mà [F] đi.

Một lần lỡ [Dm] hẹn trong cơn mưa [C] dầm anh vẫn [F] đến
Dù chỉ bâng [Gm] quơ lời nồng [C] nàn trên đôi môi [F] tím
Sũng ướt trong [Gm] mưa cho mi [Am] em đẫm bụi [F] nước
Nở nụ cười [C] hiền em làm ấm lòng [F] nhau.

Yêu [Dm] em anh yêu [Bb] luôn mùa đông xứ [Gm] Huế
Yêu những cơn mưa [C] dài và ta luôn có bên [F] nhau.

Trong [F] từ khung lạnh trời [Dm] mưa
Nghe [Am] em ước mơ ngàn mộng [C] nhỏ
Như ước bây [Dm] giờ giấc nắng [F] xuân.

Mơ lồng [Dm] lộng bay vào trời nắng [F] ấm
[Gm] Mưa cho [Dm] thành quách phủ rêu [Am] phong
Cho héo úa tâm [Dm] hồn người Tôn [F] Nữ
Mưa vẫn lạnh [C] lùng hạt mưa còn [F] rơi.

Bình luận